top of page

Esnaf Muaflığı Belgesi Hayat Kurtaıyor
Bilindiği üzere

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı.

        Ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar "esnaf muaflığı" kapsamına alındı.

       Ancak esnaf muaflığından yararlanılması için "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alınması gerekiyor. Bunun için;

  • İkametgâhınızın bağlı olduğu vergi dairesinden ‘Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi’ alın,

  • Herhangi bir bankada internetten yapılan satış gelirlerinizin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açtırın ve tüm hâsılatınızı devamlı olarak bu hesap aracılığıyla tahsil edin,

“Bankalarca evlerde imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için %5 oranında tevkifat yapılmaktadır.”

 

  • Bir takvim yılında elde edilen hâsılatınız 2021 yılı için 240.000 TL aşmadığı takdirde belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi şeylerden de muaf olun.

 

Unutmayın

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olup, satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde mezkûr bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page