top of page

İşletme Bütçesi Nedir Ne Değildir
Makalemizde, işletme bütçesi konusu siz değerli okurlarımızı sıkmadan en kısa ve en yalın haliyle, ön bilgi (bir hap bilgi) mahiyetinde anlatılmaya çalışılacaktır. Keyifli okumalar temenni ederiz.

Bütçeler; işletmelerin gelecek faaliyet dönemi için, işletme amaç ve politikalarına uygun olarak öngörülen gelir ve giderlerin, karşılıklı tahminlerini, parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlardır.

Bütçe, tanımından da, anlaşılacağı üzere henüz gerçekleşmemiş olan, öngörülere dayalı, tahmini rakamları gösteren bir mali plandır. İşletmenin amaç, hedef ve politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından belirli bir sistem sonucu hazırlanır. Bu nedenle bir çeşit ön tahmin değildir.

İşletmede yer alan her bölüm veya her fonksiyon, kendi birimleri için ayrıntılı işletme bütçeler düzenler. Bölümlere veya fonksiyonlara ait bütçelerin konsolide edilmesiyle işletmeye ait genel işletme bütçesi ortaya çıkmasını sağlanır.

Bütçe’de işletmenin faaliyet hacminin (kapasitesinin) muhakkak gösterilmesi gerekir. Faaliyet hacmi üretimin değer olarak ifade edilmesidir.

İşletme bütçesinin hazırlanmasındaki temel amaç; gelecek dönemde işletme, üretim politikaları ve hedeflerinin en etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bütçeler yöneticilere gidecekleri yolu göstererek bir nevi kılavuzluk eder. Mevcut olanaklarla maksimum kârlılığa ulaşmak için en doğru ve en verimli bir şekilde nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösterir.

“Bütçe işletmelere rekabet şansı vermese de rekabetten geri kalmalarının önüne geçer.”

İşletme yönetimi; bütçeyi bir denetim aracı olarak kullanarak kaynaklardan maksimum yarar sağlar. Bu da ancak etkili bütçe kontrolü ile sağlanabilir.

Bütçe düzenlenirken; profesyonel yöneticilerle, düzenlenmesinde görev alacak personel arasında çok sıkı bir işbirliği ve müşterek çalışma yapılması gerekir. Bütçenin dayanacağı bilgiler ve olaylar doğru, gerçekleşebilir ve gerçek olaylara dayandırılması gerekir. Hatta geçmiş gerçek faaliyet sonuçlarından istifade edilerek gelecek tahminleri yapılır.

Günümüzde; bütçelerin, olmazsa olmazlarından biri işletme bütçelerinin gerekli görülen durumlar ve değişen koşullar karşısında değiştirilebileceğinin ve yeniden düzenlenebileceğinin peşinen kabul edilmesidir.

Çünkü bütçeler, işletmeye ilişkin zayıf ve tehlikeli durumları önceden gösterme yoluyla, önleyici önlemlerin zamanında alınmasına olanak sağlamak için de hazırlanır.

Bütçeler hazırlanırken önce satış bütçesi belirlenir. Daha sonra üretim, hammadde ve yardımcı malzeme, işçilik ve gider bütçeleri vb. şeklinde sıralanarak hazırlanır. Dönem sonu mal (veya mamul) stoklarının belirlenirken depoda bulundurulması gereken asgari stok miktarı için stok maliyet bütçesi hazırlaması gerektiği de unutulmamalıdır.

Sözün özü;

Bütçe; işletmede maksimum kâra nasıl ulaşılabileceğini gösteren bir mali plandır.

 

Faydalı olması dileğiyle…

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page