top of page

Kısa Kısa Yeni Torba Yasa


Kamuoyunun gündemini meşgul eden çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Sunulan kanun teklifine göre;

Gider pusulasında devrim niteliğinde düzenleme:

Banka, ödeme kuruluşları, PTT aracılıyla yapıldığı durumlarda bunlar tarafından düzenlenen dekont gibi belgelerin gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilmesi, ayrıca gider pusulası düzenlenmemesi öngörülüyor.

Meslek mensupları tarafından angarya olarak görülen bazı bildirimlerin;

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Maliye’ye yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi halinde, bu bildirimler mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek.

3000 Türk Lirasını geçmeyen alacaklar doğrudan şüpheli alacak kabul edilecek;

Dava ve icra takibine değmeyecek derecede olan ve yapılan protesto ya da yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödemesi yapılmamış 3 bin lirayı aşmayan küçük alacakların şüpheli alacak sayılacağı hükme bağlanıyor.

Pişmanlıkla beyanda düzenleme:

Haklarında vergi incelemesi devam eden mükellefler pişmanlıkla beyanname verebilecekler.

Vergi İncelemeleri uzaktan yapılabilecek;

İnceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Vergi Dairelerinin dijital vergi dairesi şubeleri olabilecek;

Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page