top of page

Muhasebe Meslek Eğitiminde Değişim İhtiyacı
Birisi bize yirmi önce cep telefonlarımızdan banka hesaplarımızı, harcamalarımızı yönetebileceğimizi anlatsa, gideceğimiz yere adrese gerek yok konum atman yeterli diye söylese yüzüne şaşkın şaşkın bakar inanmazdık.

Bilgi teknolojilerindeki değişim ve dönüşüm sayesinde, bugün tüm bu uygulamalar ve daha niceleri kolaylıkla yapılabiliyor. Bu yeniçağda, değişim ve dönüşümün belirleyici gücü teknoloji olmuştur.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında e-maille başlayan yolculuk e-ticaretle devam etmektedir.

Bilgi teknolojilerindeki değişiklikler ve gelişmeler mesleklerin faaliyetlerini icra etmelerinde, değişikliklere uğramasına neden olmuştur.

Çağımız bilgi çağıdır doğru ancak bilgi, teknolojideki gelişmelerle desteklenmedikçe etkisini yitirmeye başlamıştır. Çünkü rekabet ve değişime bağlı olarak bilginin teknoloji ile desteklenmesi aynı zamanda stratejik bir önem kazanmaktadır.

Muhasebe bir “bilgi sistemi” dir. Bu nedenle muhasebe mesleğinin icra edecek kişilerde aranan yetkinliklerin başında, genel muhasebe meslek bilgisinin yanı sıra, artık bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim olma, iletişim becerileri, eleştirel düşünme ve teknolojiyi aktif kullanabilme gelmeye başlamıştır.

Muhasebenin bilgi ve iletişim teknolojisi ile etkileşimi, e-uygulamalar diye ifade ettiğimiz “elektronik fatura”, “elektronik defter”, “elektronik beyanname”, “elektronik arşiv” gibi kavramlar ile devam etmektedir.

Dolayısıyla teknolojinin ilerlemesi ile birlikte oluşan yeni elektronik dönüşüm kavramları etkin bir muhasebeci olmak için kazanılması gereken yeni becerileri ortaya çıkarmıştır.

Bundan on beş yıl önce iyi bir muhasebe meslek mensubundan mevzuat bilgisi, güzel yazı tekniği, iyi hafıza beklentisi ilk sıralarda yer alırken, günümüzde bu yeterliliklerden bir anı olarak bahsetmeye başladık.

“Bilginin teknoloji ile desteklenmesi aynı zamanda stratejik bir önem kazanmaktadır” diye ifade ettiğimiz gibi teknolojinin yararlarından faydalanmak muhasebecileri, becerilerini yeniden tanımlamaları gereken bir pozisyona getirirken, işletmeler için de stratejik birer danışman olmalarını sağlayacaktır.

İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAEW) tarafından yayımlanan bir makalede geleceğin profesyonel muhasebecisinin özellikleri şöyle sıralandı:

  • Yeni teknolojiler konusunda meraklıdır,

  • Güçlü bir iletişimcidir,

  • Esnek ve stratejik düşünürler,

  • İş bağlantıları kuvvetlidir,

Muhasebe biliminin, bir sosyal bilim ve dolaylı olarak muhasebe mesleği de bir sosyal meslek olduğu düşünüldüğünde makale de yazılanların ne kadar doğru olduğu anlaşılmaktadır. Bunlara ilaveten muhasebe mesleğinin fonksiyonları da artmıştır. Gün be gün yaşanan büyük şirket iflasları, şirket dolandırıcılık olayları ve muhasebe skandallarıyla birlikte denetimin önemi de artmıştır.

Geleceğin çağdaş muhasebecileri yalnızca bilginin üretilmesini değil, karar alma ve analiz etmeyi de bilmelidir. İşletmelerin verimli çalışmasındaki katkısıyla çağdaş muhasebeci, toplumun kalkınmasında ve ekonomik sistemin işleyişinde görevli olduğunu bilmelidir.

Gelecekte çağdaş, profesyonel bir muhasebeci olabilmek için yeterlik standartlarında, geleceği öngörebilmek, stratejik planlama sürecini yönetebilmek, risk alabilmek ve riski yönetebilmek, performans raporlarını doğru okumak çok önemli olacaktır.

Muhasebe mesleğinin yakın gelecekteki en önemli misyonu, dünya ile bütünleşme ve ortak dil kullanılması olacağından, meslek mensuplarının da yetkinliklerinin bu vizyona ve profile sahip, analitik beceri, güçlü iş zekâsına hâkim olma, teknolojiyi iyi kullanabilme, liderlik becerileri, iletişim kurma becerisi ve mesleğin etik standartlarına güçlü bir bağlılık yeteneği gibi yetkinlikler olacaktır. Doğal olarak eğitim süreçlerinin de bu doğrultuda olması gerekmektedir.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants – IFAC), 1977 yılında, Münih’te kurulmuş, dünya çapında muhasebe mesleği örgütüdür. IFAC’ın misyonu, kamu çıkarı için sürekli yüksek kalitede hizmet sağlamak amacıyla mesleği geliştirmek ve yüceltmektir.

Türkiye’deki üniversitelerde, muhasebe eğitimi veren bölümlerin ve diğer başkaca eğitim veren kurumların analitik düşünce oluşturarak, eğitim programı boyunca teknoloji kullanımını artırmaları, muhasebecilerin yetkinliklerini arttırmak için eğitim müfredatlarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiği de kaçınılmazdır.

 

Faydalı olması ümidiyle…

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page