top of page

Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu ve Mali Tatil Üzerine
Çağın hastalıkları arasında yer alan çoğunlukla strese bağlı ve insanlarla iletişimi yoğun halde yaşayan, emek yoğun çalışılan mesleklerde  ortaya çıkan yorgunluk, işte tatminsizlik hatta insanları  umutsuzluğa taşıyan tükenmişlik sendromu bir meslek hastalığıdır.

Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu :

Muhasebe mesleği  ve bu mesleği icra eden meslek mensupları işlerini gereği sürekli stres altında çalış(ıl)an ve insanlarla iletişimin en yüksek dozda olduğu bir mesleği  yerine getirmektedirler. 

Meslek özü gereği  her an dikkat ve titizlik gerektirdiğinden, fikir üretme ve problem çözmeye odaklı olduğundan, sürekli olarak kendini geliştirmeye dayalı olmasından ve her dakika değişebilen mevzuat, ekonomi,finans gibi  alanlara da hizmet vermesinden dolayı en stresli mesleklerden biri olarak dünyada 10 iş alanından biri olarak kabul kabul  görmeye başlamıştır.

Mesleğin özü ve icra aşamasının hizmet sektöründe olması, insanlarla sürekli iletişim gerektirmesi meslek mensuplarında psikolojik (davranış bozukluğu),ve fiziksel sorunlarında ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bunlarda kişilerdekalp hastalıkları, ülser, solunuma dayalı rahatsızlıklar,boyun ve bel fıtığı gibi fiziksel rahatsızlıklar ile sürekli agresiflik, depresyon, kaygı, korku ,işe karşı tatminsizlik, hak ettiğinin karşılığını alamama düşüncesi ,özel ve iş hayatını dengeleyememe gibi psikolojik rahatsızlar olarak kendini göstermektedir.

Mesleğin kaliteli yapılmasını da engelleyen  ve diğer bir görevi de devlete hizmet olan meslek mensuplarında  tükenmişlik sendromunun şüphesiz ekonomiye zarar verebilecek kayda değer bir mesele olduğu da unutulmamalıdır.

Tüm bu kısaca anlatılanlar neticesinde tükenmişlik sendromu sadece meslek mensubunu  değil de hizmet verdiği kişileri,aile ve arkadaş çevresini, toplumu,devleti  (ekonomiyi) etkileyecek bir olgudur.

Mali Tatil Uygulaması :

Meslek camiasında büyük bir sevinç yaratan mali tatil uygulaması15.03.2007 tarihinde kabul edilen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun, 28.03.2007 Tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Resmi Gazetede Yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.Mali Tatilin,  Kanunun 1. maddesinin 1. bendi gereği her yıl 01 Temmuz – 20 Temmuz (20’si dahil) arasında uygulanması karar altına alınmıştır. 

Meslek mensuplarında tükenmişlik sendromuyla mücadelede önemli bir yere sahip olacağı düşünülen mali tatil uygulaması süreç içerisinde aşındırılmış adı var kendi yok uygulaması haline getirilmiştir.

Türkiye ekonomisinin en büyük gönüllü hizmetkarları vegüçlerinden birisi olan muhasebe meslek mensuplarının yaşanabilir bir mali tatili hak ettikleri aşikardır.Maalesef 20 günlük tatillerini yapsalar bile ay içerisinde  verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin yetiştirmek zorunda olduklarından  tatillerini 20 gün yapmaları mümkün olmamakta  ve tekrardan işlerinin başlarına dönmek zorunda kalmaktadırlar.

Adli tatil tadında bir mali tatil tüm muhasebe camiasınında hakkı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Unutulmamalıdır ki, adli tatil ne zaman başlıyordiye soranlara  vebu tarihlere denk gelen sürelerde bir hukuki sürecin -son tarihi rastlıyorsa -(adli tatile tabi işlemlerde son gün adli tatile denk gelirse) başka bir işleme kalmaksızın bu süre adli tatilin bittiği tarihten itibaren 1 hafta uzamış sayılır diye cevap verilebilmektedir.

Anayasamızda belirtildiği üzere “devlet, çalışma hayatının standartlarını yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışma barışını sağlamak, çalışmayı desteklemek ve çalışanları korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.”

Meslek mensuplarının özlük hakkı olan gerçek bir mali tatil uygulaması konusunda gerekli adımların hayata geçeceğinden şüphe duymadan güzel  bir tatil yapabilmeniz dileğiyle…

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page